آرشیو نوشته ها

مدیریت تحول سازمانی چیست؟

مدیریت تحول سازمانی چیست؟ تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶ مطرح شد. اساس آن بر

ادامه »

فواید و موانع بودجه ریزی عملیاتی

فواید و موانع بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی عملیاتی نیازمند اطلاعات قابل اطمینانی ازهزینه واحدهای محصول یا پیامد حاصله می باشد. متاسفانه اطلاعات برنامه ای

ادامه »

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی مقدمه: بودجه عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمان های دولتی تصدی اجرای آنها

ادامه »

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی برنامه ریزی سه شکل اساسی دارد: استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک اهداف، خطوط کلی و رسالت سازمان را در بلندمدت تعیین

ادامه »

آدرس :

تهران،خیابان پیروزی ،روبروی بیمارستان فجر،پلاک ۶۴۴

شماره تماس واحد بازرگانی: ۳۳۳۵۹۹۶۵(۰۲۱)

Email: info@fdm.co.ir