مفتخریم که توانسته ایم در اجرای موفق نظام برنامه ریزی عملیاتی، در کنار بسیاری از سازمانها باشیم
ارزیابی عملکرد برنامه های سازمانی، رویا نیست. ما در سامانه راهبرد امکان ارزیابی کمی و کیفی برنامه ها را محقق ساخته ایم
برنامه ریزی مبتنی بر اسناد بالادستی و اسناد چشم انداز در سامانه راهبرد
Previous
Next

ویژگی های سامانه

برنامه ریزی:

 • امکان ثبت اطلاعات برنامه ها بصورت تکی، دسته ای و مشترک متناسب با چارت سازمانی و تخصیص کد برنامه بطور سیستمی
 • امکان تعیین نوع برنامه بر اساس ماهیت و نوع بودجه: برنامه ای، سرمایه ای، جاری و …
 • امکان مشاهده لحظه ای بودجه واحد بر مبنای بودجه مصوب و تخصیصی
 • امکان ثبت دوره های پرداخت برنامه
 • امکان ثبت گامهای برنامه(مراحل اجرا) متناسب با هر زیر فعالیت
 • امکان ثبت پرداختهای مرتبط در هر گام
 • کنترل سقف بودجه برنامه با سقف بودجه مصوب واحد
 • امکان ثبت الحاقات برنامه

کارشناسی و تصویب هوشمند برنامه ها:

 • امکان برقراری ارتباط میان کارشناسان و نوع برنامه
 • امکان ارجاع خودکار برنامه ها به یک یا چند کارشناس برنامه متناسب با موضوع برنامه
 • امکان تصویب یا عدم تصویب برنامه ها با قابلیت ارجاع جهت اصلاح

تخصیص و پرداخت بودجه:

 • امکان تخصیص تکی یا دسته ای بودجه به تفکیک فصل های چهارگانه
 • امکان اتصال با سیستم حسابداری سازمان

ارز یابی عملکرد:

 • امکان ثبت  گزارش عملکرد و هزینه کرد برنامه ها بدون محدودیت
 • امکان کارشناسی گزارش عملکرد ثبت شده
 • امکان ارزیابی کیفی برنامه ها و ثبت امتیاز در فواصل مختلف

امکانات مدیریتی گسترده:

 • تعریف اطلاعات پایه نظیر چارت سازمانی، دوره های مالی، قوانین و دستور العملها، اهداف، عناوین، نوع برنامه ها، فعالیتها و زیر فعالیت ها، هدایتگران، کارشناسان و …
 • مدیریت اطلاعات پایه بصورت سالیانه بدون نیاز به حذف اطلاعات پایه
 • امکان کپی اطلاعات دوره های مالی سال قبل به سال جدید

گزارش گیری جامع:

 • برخورداری از انواع گزارشات مدیریتی، گزارشات آماری، نمودارهای گرافیکی، گزارشات تحلیلی و مقایسه ای
 • امکان مقایسه درصد پیشرقت کمی برنامه ها
 • امکان مقایسه پیشرفت حقیقی به پیشرفت مطلوب برنامه ها نسبت به یک روز مرزی خاص و وضعیت تایید گزارش عملکرد

مطالب مرتبط

آدرس :

تهران،خیابان پیروزی ،روبروی بیمارستان فجر،پلاک ۶۴۴

شماره تماس واحد بازرگانی: ۳۳۳۵۹۹۶۵(۰۲۱)

Email: info@fdm.co.ir